PIT 36 - za 2014 r.

P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
310. Numer KRS
0000126602
Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 311 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 192, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
311.
(kwota)zł, gr,
R. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część P, w poz.312 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.313 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.311. W poz.314 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
312. Cel szczegółowy 1%
NA LECZENIE P. PRUSKIEJ
313. Wyrażam zgodę
  
314.

PIT 36L - za 2014 r.

O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
95. Numer KRS
0000126602
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.96 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.44, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
96.
(kwota)zł, gr,
P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część O, w poz.97 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.98 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.96. W poz.99 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
97. Cel szczegółowy 1%
NA LECZENIE P. PRUSKIEJ
98. Wyrażam zgodę
  
99.

PIT 37 - za 2014 r.

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
131. Numer KRS
0000126602
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
132.
(kwota)zł, gr,
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część I, w poz.133 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.132. W poz.135 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
133. Cel szczegółowy 1%
NA LECZENIE P. PRUSKIEJ
134. Wyrażam zgodę
  
135.

PIT 38 - za 2014 r.

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
58. Numer KRS
0000126602
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.59 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.34, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
59.
(kwota)zł, gr,
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.60 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.61 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.59. W poz.62 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
60. Cel szczegółowy 1%
NA LECZENIE P. PRUSKIEJ
61. Wyrażam zgodę
  
62.

PIT 39 - za 2014 r.

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
51. Numer KRS
0000126602
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.52 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.29, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
52.
(kwota)zł, gr,
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.53 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.54 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.52. W poz.55 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
53. Cel szczegółowy 1%
NA LECZENIE P. PRUSKIEJ
54. Wyrażam zgodę
  
55.

Wzór części dotyczącej przekazania 1% podatku dla OPP. Opracowanie formularzy PIT www.muko.pl